ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η HCN δεν παρέχει υπηρεσίες τηλεόρασης. Ενισχύει όλα τα διαθέσιμα επίγεια σήματα ανά περιοχή και τα εισάγει στον εξοπλισμό (router) χωρίς να γίνεται κάποια αλλαγή στην συχνότητα τους. Η ταχύτητα του διαδικτύου της HCN δίνει την δυνατότητα για όλες τις υπηρεσίες IPTV υψηλής ποιότητας.