Αίτηση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Εάν πρόκειται για εταιρική σύνδεση, παρακαλούμε συμπληρώστε την έντυπη αίτηση όπου θα βάλετε την εταιρική σφραγίδα στο κατάλληλο πεδίο.

 


 


     


 

 

Το τέλος ενεργοποίησης των 40€ περιλαμβάνει παροχή router 1GE-port.

 

Επιλογή Τηλεφωνίας & TV προσφέρονται με επιπλέον εφάπαξ κόστος:

  Τηλεφωνία (εφάπαξ κόστος 20€)

 

   Νέο αριθμό HCN

 

   Φορητότητα υπάρχοντος τηλ. αριθμού

 Υπάρχων τηλεφωνικός αριθµός:
 
   Τηλεφωνία   
   

   Dual Band WiFi (εφάπαξ κόστος 15€)