Αιτήσεις & Χρεώσεις

Αιτήσεις & Χρεώσεις

Λοιπές Υπηρεσίες:

 • Τέλος ενεργοποίησης/εγκατάστασης για όλα τα πακέτα55 €
 • Τέλος ασύρματης εγκατάστασης150 €
 • Τέλος επανασύνδεσης25 €
 • Dual Band WiFi15 €
 • Αλλαγή εσωτερικής καλωδίωσης20 €
 • Αλλαγή εσωτερικής καλωδίωσης και καμπίνας40 €
 • Μεταβίβαση στο ίδιο κτίριο20 €
 • Αναβάθμιση ταχύτητας (με τον υπάρχοντα εξοπλισμό)δωρεάν €
 • Υποβάθμιση ταχύτητας (με τον υπάρχοντα εξοπλισμό)δωρεάν €
 • Για κάθε έξτρα τηλεόραση20 €
 • Μη επιστροφή εξοπλισμού docsis30 €
 • Μη επιστροφή εξοπλισμού fiber60 €
 • Μη επιστροφή εξοπλισμού Dual Band WiFi80 €
 • Επίσκεψη τεχνικού20 €
 • Επιπλέον εξοπλισμός 25 €
 • Αλλαγή στοιχείων20 €

Οι τιμές που αναγράφονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι τελικές.