Αίτηση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση εκδηλώνετε ενδιαφέρον για σύνδεση στην HCN.

Παρακαλούμε επισυνάψτε την ταυτότητα σας (2 όψεις)
Ταυτότητα: (αρχεία εικόνας: .jpg .jpeg .png .pdf)

Εάν πρόκειται για εταιρική σύνδεση, παρακαλούμε συμπληρώστε την έντυπη αίτηση και επισυνάψτε την.

Θα πρέπει να βάλετε την εταιρική σφραγίδα στο κατάλληλο πεδίο. Σε περίπτωση που η διεύθυνση σύνδεσης διαφέρει από την διεύθυνση που αναγράφεται στην σφραγίδα, παρακαλούμε να επισυνάψτε την προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet.

Το τέλος ενεργοποίησης των 55€ περιλαμβάνει παροχή router 1Gbps port.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την φορητότητα υπάρχοντος τηλ. αριθμού είναι η επιλογή της τηλεφωνίας.