Fiber Business

Fiber Business

FIBER - Business

Οι αναφερόμενες ταχύτητες αφορούν καλωδιακή σύνδεση και όχι ασύρματη.

Το τέλος εγκατάστασης των 40€ περιλαμβάνει παροχή router 1Gbps port.
Επιλογή Τηλεφωνίας & TV προσφέρονται με επιπλέον εφάπαξ κόστος.

Η επιλογή ενός απο το πακέτα περιλαμβάνει τηλεφωνική σύνδεση με χρονοχρέωση 0.045€/λεπτό προς σταθερό και 0.090€/λεπτό προς κινητά.
Η σύνδεση περιλαμβάνει ελεύθερα ψηφιακά και δορυφορικά κανάλια.

Η τεχνολογία FTTH (Fiber To The Home) που χρησιμοποιεί η HCN εχει δυνατότητα ταχυτήτων έως 10Gbps down/10Gbps Up.
Με την τεχνολογία GEPON η HCN μπορεί να δώσει σε κάθε πελάτη ξεχωρίστα σταθερή ταχύτητα έως 1/1 Gbps. Και αυτό γιατί διαμοιράζει το δίκτυο της σε πολλούς συνδρομητές.

H τεχνολογία FTTH (Fiber-To-The-Home) θεωρείτε έως η καλύτερη ευρυζωνική σύνδεση έχοντας πολλά πλεονεκτήματα. Ο συνδρομητής είναι συνδεδεμένος με οπτική ίνα απο το σπίτι του απευθείας με τα κεντρικά του παρόχου (HCN). Ετσι δεν υπάρχει πιθανότητα απώλειας ταχύτητας που να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες.
Περισσότερα απο 10εκ σπίτια παγκοσμίως έχουνε ήδη FTTH ευρωζωνικές συνδέσεις καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνολογιών (ADSL&VDSL, satellite e.t.c)
Το κυριότερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας FTTH είναι ότι έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολύ υψηλότερες ταχύτυτες και μεταφορά δεδομένων στο internet απο ότι οι παραδοσιακές συνδέσεις ADSL που χρησιμοποιούν χαλκό. Για παράδειγμα ένα ζεύγος χαλκού μπορεί να μεταφέρει έως έξι τηλεφωνικές γραμμές. Ενα ζεύγος οπτικής ίνας μπορεί να μεταφέρει έως και 2.5 εκατομύρια κλήσεις ταυτοχρονα {πηγή: USA - Federal Communications Commission}.
Γενικά οι οπτικές ίνες έχουν απεριόριστο bandwidth γεγονός που εγκαθιστά την συγκεκριμένη τεχνολογια FTTH “μελλοντικά ασφαλές” καθώς θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των συνδρομητών για πολλά χρόνια ακόμα. {πηγή: ICT Regulation Toolkit}.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας του άρθρου 55 του Ν.4389/2016, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.