Τιμές & Χρεώσεις

Τιμές & Χρεώσεις

Λοιπές Υπηρεσίες:

 • Τέλος εγκατάστασης για όλα τα πακέτα40 €
 • Τέλος εγκατάστασης25 €
 • Τέλος ασύρματης εγκατάστασης85 €
 • Αλλαγή εσωτερικής καλωδίωσης20 €
 • Αλλαγή εσωτερικής καλωδίωσης και καμπίνας40 €
 • Αλλαγή καλωδίωσης από οπτική ίνα σε ομοαξονικό και το αντίθετο25 €
 • Μεταβίβαση στο ίδιο κτίριο20 €
 • Τέλος επανασύνδεσης μετά το πέρας των 6 μηνών παύσης25 €
 • Αλλαγή στοιχείωνδωρεάν
 • Αναβάθμιση ταχύτητας (με τον υπάρχοντα εξοπλισμό)δωρεάν
 • Υποβάθμιση ταχύτητας (με τον υπάρχοντα εξοπλισμό)δωρεάν
 • Σύνδεση έως 2 τηλεοράσεων στο πρώτο ραντεβούδωρεάν
 • Για κάθε έξτρα τηλεόραση20 €
 • Μη επιστροφή εξοπλισμού70 €

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
Οι χρεώσεις του Τιμοκαταλόγου δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας του άρθρου 55 του Ν.4389/2016, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.