Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

Η προσθήκη του πακέτου ομιλίας μπορεί να υποβληθεί μόνο γραπτώς μέσω email στο office@hcn.gr ή σε κάποιο κατάστημα HCN. Η προσθήκη του πακέτου ομιλίας ολοκληρώνεται κι υλοποιείται την πρώτη του επόμενου μήνα.

 

Για όποια βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313 250000.

 

Η απαλοιφή του πακέτου ομιλίας μπορεί να υποβληθεί μόνο γραπτώς μέσω email στο office@hcn.gr ή σε κάποιο κατάστημα HCN. Η απαλοιφή του πακέτου ομιλίας ολοκληρώνεται κι υλοποιείται στο τέλος του τρέχοντος μήνα.

 

Για όποια βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313 250000.

Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί να λάβει την αναλυτική των κλήσεών του για κάποιον από τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί, μπορεί να την παραλάβει σε κάποιο από τα καταστήματα HCN ή στο email του, αφότου το ζητήσει.

Στην καρτέλα της αναλυτικής κλήσεων φαίνονται καθαρά τα νούμερα όπου κάλεσε ο συγκεκριμένος αριθμός, η ημερομηνία κι ώρα όπου έγινε η κλήση, η διάρκεια κλήσης σε δευτερόλεπτα, η διάρκεια κλήσης σε λεπτά σύμφωνα με το βήμα χρέωσης του ενός λεπτού (60sec), η χρέωση ανά λεπτό ομιλίας και τέλος, η συνολική χρέωση της κλήσης.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα μηνιαίας αποστολής της αναλυτικής κλήσεων μαζί με το λογαριασμό, όποιος ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τη ζητάει από τη γραμματεία της HCN.

 

Για όποια βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313 250000.

Όσοι συνδρομητές διαθέτουν και τηλεφωνική γραμμή στην HCN κι επιθυμούν να μη λαμβάνουν κλήσεις για διαφημιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 3471/2006, μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν στον κατάλογο της HCN συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση σε κάποιο κατάστημα HCN ή κατεβάζοντάς την αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 11 κι αποστέλλοντάς την στο office@hcn.gr .

 

Για όποια βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2313 250000.